Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Địa chỉ: Đồi Long Thọ, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (0263) 3577 633 Email: contactus.dalat@hoanmy.com

Bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh 2017 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt
Thông tin tham khảo

Bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh 2017

01-11-2017