Thông báo mời thầu căn tin | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

Thông báo mời thầu căn tin

04-05-2018

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt trân trọng kính mời Qúy công ty, cá nhân, tổ chức tham dự

thầu cạnh tranh thuê mặt bằng căn tin tại Bệnh viện

 

 

Vui lòng tải file đính kèm mẫu dự thầu căn tin theo link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1JG0h1RWtJmqKpPDGJuwNf7Ejlme2ZZQh?usp=sharing