“Hành trình 20 điểm yêu thương” - Huấn luyện kĩ năng Sơ cấp cứu

“Hành trình 20 điểm yêu thương” - Huấn luyện kĩ năng Sơ cấp cứu

20 năm vì sức khỏe hoàn mỹ cho cộng đồng”- là thông điệp chương trình mong muốn truyền tải, mang yêu thương tập thể đội ngũ y khoa Hoàn Mỹ bằng cách chia sẻ rộng rãi các kiến thức cách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, cách tập huấn những kiến thức sơ cấp cứu hữu ích cho cộng đồng.

Xem chi tiết