Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt vào top 7 đơn vị đạt giải I hội thi Xanh - Sạch - Đẹp

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt vào top 7 đơn vị đạt giải I hội thi Xanh - Sạch - Đẹp

Chiều ngày 20/12, nhằm hướng ứng chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII, UBMTTQ VN Tp. Đà Lạt vừa tổ chức tổng kết hội thi Xanh -Sạch - Đẹp lần thứ XII năm 2017. 

Xem chi tiết