Huấn luyện và diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

Huấn luyện và diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

Ngày 9/11, tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt đã phối hợp với Đội cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Lâm Đồng tổ chức buổi tuyên truyền phương án phòng cháy chữa cháy cũng như huấn luyện, diễn tập nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho CBCNV bệnh viện.

Xem chi tiết