Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Địa chỉ: Đồi Long Thọ, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (0263) 3577 633 Email: contactus.dalat@hoanmy.com

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt thông báo nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt thông báo nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9

28-08-2018

Thông báo

(V/v nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9)

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt thông báo nghỉ lễ:

  • Từ chủ nhật ngày 02/09/2018 đến thứ hai ngày 03/09/2018 : nghỉ lễ
  • Cấp cứu trực 24/24
  • Thứ 3 ngày 04/09/2018: bệnh viện làm việc lại bình thường