Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Địa chỉ: Đồi Long Thọ, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (0263) 3577 633 Email: contactus.dalat@hoanmy.com

Biên Bản Kiểm Tra, Đánh Giá Chất Lượng Bệnh Viện 2021 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt