Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Địa chỉ: Đồi Long Thọ, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (0263) 3577 633 Email: contactus.dalat@hoanmy.com

  • TS.BS. NGUYỄN XUÂN VINH

    Giám Đốc Điều Hành

  • BS. PHAN CHÁNH BA

    Phó Giám Đốc Quản Lý Chất Lượng & Kế Hoạch Tổng Hợp

  • BS.CK1 TRỊNH VĂN VINH

    Phó Giám Đốc Chuyên Môn