Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Địa chỉ: Đồi Long Thọ, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (0263) 3577 633 Email: contactus.dalat@hoanmy.com

 • TS.BS. NGUYỄN XUÂN VINH

  Giám Đốc Điều Hành/Chief Executive Officer (CEO)

 • CN. Lê Anh Đào

  Phó Giám Đốc Quản Trị Vận Hành/Chief Operation Officer (COO)

 • BS. PHAN CHÁNH BA

  Phó Giám Đốc Quản Lý Chất Lượng/Chief Quality Officer (CQO)

 • BS.CKII TRỊNH VĂN VINH

  Phó Giám Đốc Chuyên Môn/Chief Medical Officer (CMO)