Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Địa chỉ: Đồi Long Thọ, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (0263) 3577 633 Email: contactus.dalat@hoanmy.com

Ban giám đốc

BS. PHAN CHÁNH BA

Phó Giám Đốc Quản Lý Chất Lượng/Chief Quality Officer (CQO)

  • Phó giám đốc Quản lý chất lượng & Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt từ năm 2014.
  • Hơn 40 năm kinh nghiệm chuyên môn khoa Ngoại gồm khám chữa bệnh và quản lý.
  • Nguyên Bác sĩ khoa Ngoại tại Bệnh viện Hưng Phú - Bình Trị Thiên, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất - Đồng Nai.
  • Bác sĩ Y khoa Đại học Y Huế