Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Địa chỉ: Đồi Long Thọ, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (0263) 3577 633 Email: contactus.dalat@hoanmy.com

 

Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi:

Tất cả vì bệnh nhân.

Không ngừng đổi mới.

Tinh thần tự chủ.

Hợp tác chặt chẽ.

Liêm minh chính trực.