Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Địa chỉ: Đồi Long Thọ, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (0263) 3577 633 Email: contactus.dalat@hoanmy.com

TẬP ĐOÀN Y KHOA HOÀN MỸ NHẬN GIẢI “BỆNH VIỆN CỦA NĂM” - Năm thứ tư liên tiếp Hoàn Mỹ giành được giải thưởng

TẬP ĐOÀN Y KHOA HOÀN MỸ NHẬN GIẢI “BỆNH VIỆN CỦA NĂM” - Năm thứ tư liên tiếp Hoàn Mỹ giành được giải thưởng

TẬP ĐOÀN Y KHOA HOÀN MỸ NHẬN GIẢI “BỆNH VIỆN CỦA NĂM” - Năm thứ tư liên tiếp Hoàn Mỹ giành được giải thưởng

Xem chi tiết