Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Địa chỉ: Đồi Long Thọ, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (0263) 3577 633 Email: contactus.dalat@hoanmy.com

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ bổ nhiệm ông Russell Low vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ bổ nhiệm ông Russell Low vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới

Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ - Tập Đoàn Y Tế tư nhân lớn nhất Việt Nam - công bố việc bổ nhiệm ông Russell Low vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Xem chi tiết